سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

تماس با ما

  
اصفهان - خيابان امام خميني - شهرك صنعتي اميركيبر-بلوار عطاءالملك
بلوك 23- شماره 23

 
تلفن: 99-33873998-031
فاكس : 33873997-031 
* ضروری
* نام :
* پست الکترونیک :
شماره تماس :
* موضوع پیام :
* متن پیام :